PIT 2016. Przychody małoletnich dzieci. W jaki sposób wypełnić oraz kiedy złożyć osobną deklarację?

Posted on 17/07/2021 8:14am

Zostały dwa miesiące na rozliczenie z urzędem skarbowym. Obowiązek podatkowy nie minie także małoletnich.


W tym przypadku to rodziciele muszą zadbać o przygotowanie zeznań. W pewnych sytuacjach powinni doliczyć przychody dzieci do własnych środków.
oferty
Author: Tom Woodward
Source: http://www.flickr.com


Drugim razem, dostarczą w ich imieniu oddzielny PIT. Obowiązek uwzględnienia przychodów małoletnich dzieci we własnych należy tak do rodzicieli biologicznych, jak i przysposabiających. Uczynią to jednakże pod warunkiem, że mają prawo do zarządzania majątkiem potomków. Idzie o pieniążki uzyskane przez osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły jeszcze osiemnastego roku życia. Rodzice muszą wykazać na rocznym PIT-cie przychody pochodzące głównie z renty, z pieniężnych kapitałów, a także z najmu, gdy mają prawo paulina majewska radca prawny pobierać zyski z tego tytułu. To jednak nie wszystko. W zeznaniu doliczą także wynagrodzenie po zmarłym rodzicu czy też dochód otrzymany w ramach tantiem .


darmowy program pit 2016
Author: Andrea Travillian
Source: http://www.flickr.com


Dochodów malucha nie dołączą rodzice pozbawieni zarządu nad jego majątkiem, jednostki bez władzy rodzicielskiej, zastępcze rodziny, a nawet prawni opiekunowie (na przykład dziadkowie), którzy zobowiązanie zostali do wychowywania przez wyrok sądu np. po śmierci rodzicieli. W tychże przypadkach złożą osobne PIT-y w imieniu swoich podopiecznych. Czasem, decydujące znaczenie ma też typ dochodów. Niektórych, co do reguły, nie można wziąć pod uwagę w zeznaniu podatkowym rodziców.
Przynależą do nich: płace, które są rezultatem obowiązków realizowanych na podstawie umowy o pracę czy też prac prowadzonych na podstawie układów cywilno-prawnych, przychody osiągane z innego typu działań, przykładowo z działalności gospodarczej, ze sprzedaży waluty obcej. W wymienionych sytuacjach rodziciel wypełnia w imieniu nieletniego właściwą deklarację. W necie bez problemu odszukasz darmowy program pit 2016.

Tags: prawo, rok, wynagrodzenie, typ