Szczecin inwestuje w rozwój

Posted on 10/03/2019 8:44pm

Ilość mieszkańców Szczecina ciągle maleje. Wynika to z administracyjnej rejestru osób zameldowanych na stałe. Są dwa główne generatory takiego stanu. Pierwszy , z nich to starzenie się społeczeństwa, druga zaś to emigracja do innych miejscowości. To właśnie druga przyczyna jest ogromnym utrapieniem władz Szczecina. Dlaczego tak się dzieje? Czy można na nią coś zaradzić?
szczecin - pomnik
Author: a.fiedler
Source: http://www.flickr.com
Znaczącymi przyczynami takiego stanu rzeczy są: brak pracy na lokalnym rynku, brak właściwie wykwalifikowanych pracowników, jak również nieduży popyt. W związku z tym comiesięczne wpływy do budżetu są zbyt małe, a kapitał ludzki nie daje perspektyw na poprawę stanu. Gdy tak się dzieje lokalne władze zlecają wykonanie rozbudowanych analiz społecznych służących budzeniu do życia całkowicie nowych tendencji, które nadają kierunek i pchają rozwój lokalnej gospodarki. Dokładnie to stało się w przypadku Szczecina.

Czynność pod tytułem praca.egospodarka.pl jest konieczna do poruszenia motoru przemian i zatrzymania ludności w mieście. Dane statystyczne przemawiają jednoznacznie. Zgodnie i informacjami podawanymi przez Work Service S.A. w 2014 prognozy rozwoju gospodarczego są pomyślne zarówno dla Polski, jak i całej Unii Europejskiej. Bezrobocie będzie malało, powstaną nowe miejsca pracy, a płace odrobinę wzrosną.

szczecin
Author: Lovepro
Source: http://www.flickr.com
Władzom Szczecina niezmiernie zależy na polepszeniu aktualnej sytuacji, zachęceniu ludności do pozostania w mieście oraz lokalnym rozwoju gospodarczym.Dodatkowo uruchomiono serwis internetowy, który zachęca potencjalnych przedsiębiorców do zainwestowania w Szczecinie. Znajdują się w nim informacje o lokalnej gospodarce, uwarunkowaniach naturalnych, opinie przedsiębiorców, które działają na lokalnym rynku, informacje o uwarunkowaniach wynikających z lokalizacji miasta, najważniejsze atuty oraz atrakcje, a także niezwykle istotną strategię rozwoju miasta do roku 2025.

Strategia rozwoju Szczecina 2025, jest niezmiernie istotnym opracowaniem. Do sporządzenia jej przyczyniło się wiele analiz i badań. Ów plan wykorzystuje mocne strony i szanse wynikające z analizy SWOT, a zasadnicze kierunki zmian dotyczą rozwoju w sferze społeczno-gospodarczej, czyli obszarów priorytetowych, które wymagają natychmiastowych zmian.

Tags: dane statystyczne