W jaki sposób jak też do kiedy wypełnić PIT-28 - instrukcja

Posted on 04/07/2018 3:18pm

Deklarację PIT 28 wypełniasz, kiedy w roku podatkowym uzyskujesz dochody opodatkowane tytułem: pozarolniczej aktywności gospodarczej czy też umowy najmu, podnajmu, poddzierżawy bądź innych umów o pokrewnym zakresie.


deklaracja będzie Cię więc dotyczyć, jeżeli do dwudziestego stycznia roku podatkowego oddałeś pisemne oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania, zaś kiedy rozpoczynasz prowadzenie działalności pozarolniczej w okresie roku podatkowego.


lokalizacja
Author: Gobierno de Chile
Source: http://www.flickr.com


pit 28 online
Author: Pirátská strana
Source: http://www.flickr.com


W przypadku uzyskiwania dochodów z najmu opodatkowanego ryczałtem deklarację o doborze owej formy opodatkowania składa się nie dalej niż do dwudziestego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał pierwszy dochód z tego tytułu, czy też do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy ów zysk uzyskano w grudniu roku podatkowego. prawo do ryczałtu przypada na całkowity rok podatkowy. W kolejnym roku prawo (informacje) to nie występuje, jeżeli podatnik przekroczy limit przychodu 150.000 euro. Podatnik w czasie roku może jednak stracić prawo (przejdź do serwisu) do ryczałtu w związku z poszerzeniem przedmiotu działalności o działania, jakich nie możesz rozliczać ryczałtem albo w związku z przeprowadzaniem działań na rzecz byłego albo obecnego pracodawcy przez sprecyzowany czas od chwili podjęcia aktywności. Przekroczenie limitu dochodów w czasie roku podatkowego nie powoduje bezpośredniego przejścia na reguły ogólne. Za dany rok podatkowy, nawet po przewyższeniu limitu, składasz deklarację PIT 28 online. Dopiero za rok przyszły wyłączone będzie rozliczenie ryczałtem. Kiedy w trakcie roku podatkowego naruszysz wytyczne prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach ryczałtu, podatek podług ogólnych zasad opłacasz od dnia naruszenia tych reguł. Tym samym za czas wcześniejszy dochody opodatkowujesz, składając zeznanie PIT 28.
Jeśli realizowałeś w ramach stosunku pracy bądź spółdzielczego stosunku pracy działania wchodzące w zakres działalności podatnika czy też spółki opodatkowanej ryczałtem – wypełniasz PIT 28, gdy w danym roku podatkowym nie przeprowadzasz owej sprzedaży lub usług na rzecz dotychczasowego pracodawcy.

Tags: prawo, dochody, deklaracja, Zeznanie